Logo

Document.no

Jeg har akkurat blitt oppmerksom på at jeg i midten av august ble omtalt på nettstedet Document.no. Hans Rustad skriver:

Leder for komitéen som avslo å støtte Document.no, Gisle Hannemyr, har den frekkhet å si til Aftenposten at det er viktig med åpenhet, og viser til at en stemme som Fjordman bør slippe til. Det er rent hykleri.

Sitatet er ganske typisk for store deler av Document.no, der personkarakteristikker (her «frekkhet» og «hykleri») gjerne benyttes i mangel av andre argumenter.

documentno.png

I dokumentaren Manufacturing consent (1992), gir Noam Chomsky følgende presise beskrivelse av hva ytringsfrihet innebærer: «If you believe in freedom of speech, you believe in freedom of speech for views you don't like.»

Det er en posisjon jeg deler med Chomsky. Jeg anser ytringsfrihet som en nødvendighet i et levende demokrati. Og da selvsagt en ytringsfrihet som omfatter såvel Rustads rett til å spre giftige personkarakteristikker, som Peder Are Nøstvold Jensen (Fjordman) sin rett til å spre Eurabia-vrangforestillinger.

Men også Rustad bør være i stand til å forstå at det er en forskjell på ytringsfrihet og pengestøtte. Ytringsfrihet er en demokratisk rett, pengestøtte er noe man gjør seg fortjent til. Det er ikke slik at det ene nødvendigvis innebærer det andre.

Han har imidlertid rett i at dette handler like mye om omdømme som om penger. Selv en symbolsk pengestøtte fra Fritt Ord ville vært et signal om at det Document.no driver med er viktig.

Men slik jeg ser det, er det Document.no driver med er verken viktig eller interessant. På redaksjonell plass er nettstedet langt på vei et avskrivningsbyrå som forsøker å lage en mer eller mindre komplett nettkatalog over all den f**nskap muslimer steller i stand, med manglende kildekritikk og tvilsom bruk av statistikk som hovedingrediensene. Dette blir så krydret med ymse konspirasjonsteorier fra diverse bidragsytere.

Det er et paradoks at Document.no påstår seg å være en arena for alternativ debatt om multikulturalisme og internasjonal politikk, til tross for at reell debatt knapt forekommer på nettstedet. Framfor alt framstår «debatten» Document.no som et ekkokammer der folk enten erklærer sin enighet med redaksjonen, eller de lar konspirasjonsteoriene på redaksjonell plass få en ekstra omdreining.

Man kan finne nøyaktig de samme temaene som Document.no tar opp i nær sagt enhver annen norsk publikasjon, bare med den forskjell at konspirasjonsteoriene blir utfordret, og viktigere: man finner en langt større bredde i debatten. Når det gjelder papirpublikasjonene sørger man for at rene personkarakteristikker blir sortert bort, mens Document.no dessverre ikke er å alene om å være en arena for utstrakt bruk av negative personkarakteristikker på nett.

Comments

Slette saker, Hannemyr

Jeg forstår forsåvidt at du irriterer deg over å bli omtalt slik du ble i Rustads artikkel, men din beskrivelse av document.no er bare tøv. Ulike syn slipper til, og personkarakteristikker blir sortert bort. Tro meg, jeg snakker av egen erfaring. ;-)

Når det gjelder dine mange henvisninger til konspirasjonsteorier: Hva snakker du om? Vennligst utdyp og vær gjerne konkret.

Uvesentligheter, insinuasjoner

1. i hovedsak et avskrivningsbyrå som forsøker å lage en mer eller mindre komplett nettkatalog over all den f**nskap muslimer steller i stand"
a) "I hovedsak et avskrivingsbyrå"
Svar: I langt mindre grad enn MSM, som resirkulerer de samme NTB-nyhetene.
Visste du ikke det? Da anbefaler jeg deg å begynne å lese MSM.

b) "I hovedsak lagen en nettkatalog over all f**nskap muslimer holder på med"
Dette er direkte feil. Et mindretall av dagens redaksjonsinnlegg har med Islam å gjøre.

c) Forøvrig: Hva ville være galt og feilaktig med å katalogisere forbrytelser, samle opp bekymringsverdige trender med et spesifikt fokus på muslimer?? Eller, for den saks skyld, kvinners kriminalitet eller menns sportsinteresser?

2. "manglende kildekritikk".
Du verden. Det er visst veldig utbredt i MSM, ikke sant?
Faktum er at document.no, i langt høyere grad enn MSM eksplisitt peker på de kilder de benytter. Det er en nødvendig del av det kildekritiske arbeidet, som MSM ikke bedriver. Videre: Norske medier spredde unisont løgnen om at tre soldater var drept av koptere. Denne var spredd av Egyptiske medier, som norske aviser slukte rått. De har overhodet ikke brakt til veie DEMENTIET av de påstandene.

3. "tvilsom bruk av statistikk". Dette har du ingen eksempler på. Derimot har MSM, i forbindelse med overfallsvoldtektene dyttet frem ideen om at overgriperne har "psykiatriske diagnoser" (basert på 2-TO!!- dokumenterte tilfeller) og tidligere barnesoldater (som de har 0-NULL-evidens for).

DET er tvilsom statistikkbruk det, gisle, og du vil ikke finne et eneste eksempel på redaksonell plass på document.no at tilsvarende grov feilbruk av statistikk er blitt benyttet.

Redaktørens egen flittige bruk av personkarakteristikker er vel et ganske talende eksempel på at personkarakteristikker ikke blir sortet bort. At det muligens eksisterer endre verre rølp som blir sortert bort bortforklarer ikke det at denslags beviselig slipper til i spaltene til Document.no.

Når det gjelder konspirasjonsteorier, så tenker jeg blant annet på henvisningene på Document.no til folk som Bruce Bawer ("Muslim birthrates ... will allow them to dominate European society within 30 year"), Pamela Geller ("Utoya Island is a Communist/Socialist campground, and they clearly had a pro-Islamic agenda."), Melanie Phillips ("in the world of Barack Obama ... the name of that game is revolutionary Marxism"), Daniel Pipes ("Obama was an irregularly practicing Muslim."), Robert Spencer ("Islamic supremacist mega-mosque at Ground Zero"), Bat Ye'or / Gisèle Littman ("Eurabia is a geo-political reality envisaged in 1973 through a system of informal alliances between ... the European Union (EU) and ... the Mediterranean Arab countries."). Det er mulig at du ikke uten videre er enig i at dette er folk som på hver sin måte har en ganske spesiell oppfatning av virkeligheten. Men det var i alle fall den forholdsvis ukritiske og ureflekterte holdningen både redaksjonen og de som skriver kommentarer på Document.no har til disse folkene, jeg siktet til.

Fritt ord?

Dette var avslørende. Først Chomskys definisjon som vi jo alle er enige i, men så legger Hannemyr til sine egne tilleggskrav. Man skal ikke kalle noen for frekk eller hyklersk og man skal være det han kaller "viktig".

Det er derfor GH som blander kortene mellom å sikre åpenhet og ytringsfrihet for sine motstandere og ens subjektive vurderinger av viktighet, innhold. GH klarer ikke la være å foreta en politisk vurdering av Document; det er greit, men subjektivt. GH er velkommen til debatten, men det er altså han som sitter på pengesekken til Fritt Ord. Da er det ganske avslørende når han i sin uforsiktighet viser hvordan han vurderer Document.

Jeg mistenker GH for stimulere til det motsatte av ytringsfrihet, en slags styrt offentlig ordskifte der man sikrer at det finnes andre stemmer, men bare innenfor en håndterbar ufarlig ramme. De som virkelig er en faktor stenges ute.

{n:Peder Jensen} er nå etter 22/7 helt ufarlig og GH kan trygt anbefale at han får slippe til, Document derimot har politisk vett, har overlevd heksejakten og dermed langt mer en faktor. {n:Peder Jensen} passer fint for å eksponeres fordi han nettopp forfekter noen konspirasjonsteorier og fordi han virker blottet for tvil og nyanser. Document derimot har trolig en langt bredere appell. Vi kan ikke vite om GH tenker slik, men det er fristende å spekulere. Om det er slik er det hyklersk.

Det er dermed underlig at en leder av denne komiteen som forvalter fritt ords penger beveger seg inn på en slik polemikk med en av søkerne. Det river jo grunnen under krav institusjonens objektivitet.

Har Fritt ord har tatt side. Jeg har vært i tvil om det var slik, men GH synes å ha gjort nettopp det. Kan det være slik at GH egentlig ønsker å massere den offentlige debatt, det minner litt om dagens ofte brukte merkelapp på russisk politikk: "managed democracy". Det må styres, man kan ikke helt stole på folket.

Document er i sin størrelse og omfang den største forumet i sitt slag, så vidt jeg vet. Det publiseres daglig både kommentarstoff, kronikkstoff og nyhetssaker. Det er få blogger i Norge som gjør Document etter.

Når GH mener Document har som spesialitet å lage en katalog over alt f*nskap mulsimene steller i stand så forteller det mye om GH. Det er en domsavsigelse som aviser grunnleggende premiss for debatten om innvandring av ikke-vestlige, nemlig at det ikke er kun en berikelse. At det trengs balanse, at denne er fortrengt i media og politikk av hensyn til overordnede ideologi, politiske hensyn.

Det er greit, da vet vi det, en kan glemme å søke Fritt ord dersom man etter GHs briller mener Islam ikke er en berikelse.

Ironien, og det som får GH til å framstå i et underlig lys, er at GHs omtale og vurdering av Document er en presis beskrivelse av noen som man absolutt ikke liker, men dermed en som passer perfekt til Chomskys (og Voltaires) beskrivelse av hva/hvem ytringsfrihet netopp må omfatte.

Og det er jo ikke slik at ytringsfriheten kan til nød omfatte dem man virkelig er uenig med, nei, poenget til Voltaire m.fl. er jo at det er nettopp der ytringsfriheten står eller faller.

Men i dag, i dagens heksejakt slipper man unna med slikt. GH er selvsagt ingen novise, men hans ekspertise er i kraft av å kjenne internett og informasjonsutviklingen der. Hva angår ytringsfrihet og politikk er han ingen ekspert, men setter seg likevel til doms.

Alt dette kommer til alt overmål fra en som synes hacking er konstruktivt. Det viser noe av hva slags perspektiv han har.

Han har en klassisk 68-tilnærming som feirer undergraving. I den grad han har politisk innsikt er den dermed et sted godt ut på den ideologiske og politiske venstresida, vil jeg tro. Fritt ord? Neppe i tilfellet GH. Men jeg er vel selvsagt konspiratorisk…

Re: Slette saker, Hannemyr

"Men det var i alle fall den forholdsvis ukritiske og ureflekterte holdningen både redaksjonen og de som skriver kommentarer på Document.no har til disse folkene, jeg siktet til."

Litt sånn Guilt by association, med andre ord? Vel, slikt regnes ikke som et gyldig argument i en seriøs debatt. Hadde du vist at en slik holdning eksisterer, kunne jeg sagt meg enig. Men hva i all verden vet du om min og andres holdning til menneskene du nevner? Selv har jeg ikke engang noen holdning til flesteparten av dem.

Bare Bat Ye'or kjenner jeg litt, som leser av boken Eurabia. Er innholdet i den boka ukorrekt? I så fall, hva er feil?

@Anders Ulstein,
Det er nå mer enn ett år siden “komiteen som forvalter fritt ords penger” avsluttet sitt oppdrag og ble lagt ned. Å delta i et slikt prosjekt innebærer ikke en livslang munnkurv i forhold til søkerne. Resten av innlegget av Anders Ulstein ser ut til å være en gjentagelse av den logiske feilslutningen som er utgangspunktet for denne tråden: At ytringsfrihet innebærer at man skal motta pengestøtte fra Fritt Ord. Påstanden blir ikke mindre tullete av å gjentas.

@Buddy,
Det jeg vet om redaksjonens og bidragsyteres holding til disse personene framkommer ved å søke etter dem i Google og avgrense søket til Document.no, eksempel: Bruce Bawer.

Når det gjelder Bat Ye'or og Eurabia: The Euro-Arab Axis, så mistet hun meg som leser allerede på side 23, der hun stiller følgende spørsmål: “Is the European Union's covert war against Israel, through its Palestinian Arab allies, the secret schadenfreude fulfillment of an interrupted Holocaust?” Legg merke til at det ikke stilles spørsmål om hvorvidt EU er i hemmelig krig med Israel, det er premisset. Det hun lurer på, er om denne hemmelige krigen er en skadefryd-begrunnet oppfyllelse av Holocaust.

@arildnordby,
Nei, jeg mener alldeles ikke at det er “umoralsk” å referere til nevnte personer. Men det er mitt privilegium å mene at dersom du mener at dette er folk man bør lytte til, så gidder ikke jeg bruke tid på å lytte til deg. Det er ikke en moralsk dom, det er en prioritering. Jeg har vært i den del debatter som ligner denne, og nå pleier det gjerne spørres: Men hva om de likevel har rett? Hvordan kan du mene at de alltid prater tull når du bare har lest en liten del av det de har skrevet? etc… Til det er å svare at et helt fundamentalt aspekt ved den menneskelige tilstand er at vi har begrenset med tid, og derfor vi prioritere. Tar du folk som Bruce Bawer og Bat Ya'or på alvor mener jeg at sannsynligheten for at du kommer til å prate tull er større enn sannsynligheten for at du kommer til å si noe som er verd å lytte til. Det ligger, som sagt, ingen moralsk dom i dette, bare noe så banalt som optimalisering av min egen timeplan.

Skitne mennesker, Hannemyr??

1. Ærlig talt har jeg aldri sett Rustad referere til Pamele Geller eller Robert Spencer på kommentarplass.

2. At enkelte av de andre er omtalt tror jeg er rett nok, men eg har ALDRI sett at Rustad anvender disse som sannhetsvitner for de sitatene du viser frem.

3. Men, dersom de HAR kommet med slike utsagn, da har de vel gjort seg "skitne" i ditt syn slik at det i utgangspunktet er grovt umoralsk å referere til NOE av hva de har sagt??

Bat Ye'ors ordvalg

«Når det gjelder Bat Ye'or og Eurabia: The Euro-Arab Axis, så mistet hun meg som leser allerede på side 23, der hun stiller følgende spørsmål: “Is the European Union's covert war against Israel, through its Palestinian Arab allies, the secret schadenfreude fulfillment of an interrupted Holocaust?” Legg merke til at det ikke stilles spørsmål om hvorvidt EU er i hemmelig krig med Israel, det er premisset. Det hun lurer på, er om denne hemmelige krigen er en skadefryd-begrunnet oppfyllelse av Holocaust.»

Det var jo synd at du gav opp allerede på første side. Det interessante med boka er jo ikke om Ye'or overspiller og kaller EUs motstand mot Israels politikk for "krig". Språkbruken og tankesettet hos folk som Ye'or preges nok av jødenes nære historie, som holocaust, tre arabiske kriger mot Israel og tiår med terror. I slike omgivelser er det lett å utvikle bunkersmentalitet og det som verre er, blant annet over the top ordvalg.

Boka Eurabia er interessant fordi boken gjør et hederlig forsøk på å beskrive en prosess som har pågått helt siden 1973, samarbeidet mellom EF/EU og arabiske land. Dette samarbeidet har vært ukjent for mange, og boka Eurabia gjør et hederlig forsøk, krigsretorikk eller ei, på å dokumentere en prosess nesten ingen har hatt skikkelig innsyn i.

Er Ye'ors bok perfekt? Selvsagt ikke. Men den er svært veldokumentert og et ypperlig utgangspunkt for alle som er interessert i trekantdramaet som utspiller seg mellom Israel, arabere og EU.

Hvor var dokumentasjonen din, Hannemyr??

Alt du gjør er å ERKLÆRE at document.no (og meg) benytter seg av disse som sannhetsvitner.

Tilhører du De Moralsk Høyverdige som er fritatt fra å dokumentere dine egne påstander om andre mennesker?

Gisle og FY-lista si

Det virker som du Hannemyr, har fått deg en hendig utarbeidet FY-liste (fra hvem? "Seriøse" aktører som Antirasistisk senter eller Marte Michelet??), der du har noen halvsitater på basis av hvilke du "optimaliserer" din tidsbruk.

Ta f.eks. denne fra Bawer:
("Muslim birthrates ... will allow them to dominate European society within 30 year")

1. Hvor er dette fra, Hannemyr?
2. Hva står ....
For alt jeg vet står .... for "if unchecked"

Men, du bryr deg vel ikke stort om det?
Og heller ikke at sitatet underbygger noen som helst konspirasjonsteori, selvom .... IKKE betyr slik som "if unchecked"?

Nei, de navnene jeg nevner stammer ikke fra ARS, men fra Hans Rustad. I dette foredraget for Trykkefrihedsselskapet nevner han dem som viktige personer for «kritikken av det flerkulturelle», som norske medier (etter hans oppfatning) ikke presenterer slik de bør presenteres.

Når det gjelder den konkrete sitatet fra Bruce Bawer, så stammer dette fra en artikkel han har skrevet på det islamkritiske nettstedet The Crescent or the Cross (ikke lenger online).

Ideen om at det eksisterer en muslimsk konspirasjon som tar sikte på å dominere Europa gjennom fødselsoverskudd og henteekteskap er helt sentral i Bawers retorikk. Han skriver også: «Within a few years, every fifth or sixth young adult in Western Europe will be a muslim; within a couple of generations, many countries will have muslim majorities.» (Kilde: While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within, Doubleday, 2006):

Takk for dokumentasjonen, Gisle!

Da har du dine ord i behold, og vi behøver ikke gå inn i noen nærmere diskusjon.