Logo

Archive

Allmenningens muligheter

cc_commies_80.png
Det foregår en kontinuerlig kamp om hva slags vilkår vi skal leve og skape under i nettverkssamfunnet. I denne boka skriver Lawrence Lessig klargjørende om hvilke verdier og muligheter som står på spill. Lessig betrakter dette fra (for)-brukernes side. Dette gir boka et folkelig perspektiv som stort sett er fraværende i den øvrige litteraturen om nettverksøkonomien.