Logo

Bloggstafett mot Datalagringsdirektivet

Bloggstafett for personvern – mot datalagringsdirektivet.

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har Storinget ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at samtlige politiske partier sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik som de fleste politiske partiene på Stortinget (med unntak av Venstre og SV) har gjort i over tre år, innebærer at vi som er potensielle velgere av disse partiene ikke vet hva slags syn vi kan komme til å gi vår støtte.

De politiske partiene må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Denne artikkelen er mitt innspill i en bloggstafett mot datalagringsdirektivet som venstrefolkene Mads Muthe-Kaas og Carl Christian Grøndahl har tatt initiativ til. Teksten er imidlertid endret av meg i forhold til det opprinnelige oppropet. I lys av at vi nå står foran et valg som kan endre sammensetningen av Stortinget er det viktig å stille krav om stillingstaken til samtlige politiske partier som stiller til valg, men kanskje særlig Høyre og Fremskrittspartiet, som sannsynligvis vel ha nok stemmer i Stortinget etter valget til å innføre direktivet i Norge med støtte fra «lov&orden»-fløyen i Arbeiderpartiet. I Norge er det forøvrig flertallet i Stortinget, ikke regjeringen, som vedtar lover, herunder evt. en implementering av Datalagringsdirektivet som Norsk lov.