Logo

Å spå om fremtiden

Snublet akkurat over en artikkel der Arild Haraldsen ser tilbake på noen av spådommene fra tidlig 1990-tall om fremtidens teknologi.

En av kildene ha ser på er en bok publisert i 1993 med tittelen IT neste TI, der 31 norske IT-forskere forsøker å kikke fram mot 2003. Haraldsen merker seg at ingen nevner mobiltelefoner – og bare en enslig bidragsyter tror at Internett har en framtid. Av ren beskjedenhet vil jeg ikke nevne navnet på denne bidragsyteren. :-).