Logo

Effekten av å blokkere et nettsted

Det er, som forventet, en del sukking og stønning fra tastaturiatet etter at kulturminister Hadia Tajik tidligere i dag presenterte forslaget til lovvedtak Prop. 65 L om «tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett».

En av de tingene som foreslås er at det skal være mulig for rettighetshaver å gå til en domstolen og be om pålegg for blokkering av et «nettsted der det i stort omfang gjøres tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett». Dette forslaget er egentlig bare en presisering av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF artikkel 8.3 som Norge er forpliktet til å innføre etter EØS-avtalen.

tpb_traffic.png

Et typisk uttrykk for tastaturiatets reaksjon er kommentaren fra Vegard som i skrivende stund har fått flest pluss-stemmer i Aftenposten (126 stykker):

Sperring av nettsider er så lett å omgå, at enhver datakyndig 12 åring klarer det.

I og med at dette er et EØS-direktiv, er slik blokkering allerede forsøkt i bl.a. Danmark, Nederland, Finland og England. Vi har derfor erfaringer med hvordan dette virker. Er det så lett å omgå blokkeringen at den forventede signaleffekten uteblir? Ikke i følge Nielsen Net Ratings, som blant annet måler trafikken mellom UK og The Pirate Bay. I april 2012 vant rettighetshaverene i England fram med at The Pirate Bay skulle blokkeres, og trafikken startet umiddelbart å falle. Som kurven under viser var den i juli bare en fjerdedel av hva den var før blokkaden.

Man kan selvsagt diskutere hvor rimelig eller rettferdig en slik blokkering er – men at den har effekt er det neppe noen grunn til å betvile.

Comments

datakyndig

så ca. 25% har kompetanse på nivå med ein 12-åring? høyrest omtrent rett ut.

Statistikk er løgn

Hei Gisle,
det er intressant å se at Nielsens måler trafikk. Men det du ikke tenker på er hvordan mennesker tar seg rundt sperren.

Når TPB fortalte om dette så ser de trafikken komme via andre veier in. Det er mere trafikk till TPB fra .DK, .NL og .UK til TPB, men de går den veien som ikke ISPen kan se. Det er fordi de er blokkert. Forskjellige proxies og VPN-tjenester åpner. Det er litt som at nielsen måler hvor mye vann som kommer i en flod som er blitt lukket. Vannet er stadig der, det kommer i en annen åpning bare…

@Peter S.,
ifølge Nielsen Net Ratings skal målingen deres ta høyde for at trafikken mot TPB kan routes via kjente proxier, alternative navneservere, etc.

Hadde de kun målt trafikken hos ISPene (som jo blokkerer) hadde de rapportert null trafikk etter at blokkaden var implementert.

Det som eventuelt bør sies er at målingen fra Nielsen ikke tar høyde for VPN eller at fildelere etter en slik blokkade er iverksatt bytter til en alternativ søkemotor (som det finnes flere av) for å finne trackere og magnet links. Målingene sier derfor ikke noe om fildelingsvolum som sådan. Men med mindre Nielsen Net Ratings lyver sier den noe om trafikken mot en bestemt søkemotor.

Nielsen kan ikke måle trafikk som går over VPN - det er jo ideen med VPN, at det er kryptert. De kan ikke heller måle proxier, fordi de vet ikke alle som finnes. Og som du skjønner kan man jo skifte DNS og da fungerer TPB som normalt - og det er den trafikken som blir igjen som de kan måle.

"Alternative" søkemotorer er jo alle proxier som finnes for TPB f.eks. - idag er det over 10000! Flere av de er bland de 200 største nettstedene i england akkurat nå. Og offisiell statistikk fra TPB - som jo faktisk ser hvor trafikken kommer fra - viser på at det er mere trafikk etter sperren enn før. Det er jo også det eneste stedet som man kan måle og få skikkelig statistikk, til forskjell fra Nielsen som må gjette.

Kva er det denne statistikken måler? Fildelingstrafikken går ikkje innom The Pirate Bay i det heile, so det gjev ikkje mykje meining å måle trafikk til The Pirate Bay i seg sjølv. Magnet-lenka kan ein like godt finne i cachen til Google. Det pleier eg å gjere når The Pirate Bay er nede. Britar er vel ikkje dummare?