Lommejuss omkring digitale medier

av Gisle Hannemyr

Innhold

 1. Introduksjon
 2. Grunnprinsippene
 3. Ervervelse av opphavsrett
 4. Overdragelse av opphavsrett
 5. Fotografiske verk og fotografiske bilder
 6. Avgrensninger i opphavsretten
 7. Begrensninger for fotografen
 8. Internett
 9. Appropriasjonskunst
 10. Offentlig lisens
 11. Tvister
 12. Skatt
 13. Litteratur og lenker

Hjem