Lommejuss omkring digitale medier

av Gisle Hannemyr

Innhold

 1. Introduksjon
 2. Grunnprinsippene
 3. Ervervelse av opphavsrett
 4. Overdragelse av opphavsrett
 5. Fotografiske verk og fotografiske bilder
 6. Databasevernet («sui generis»)
 7. Avgrensninger i opphavsretten
 8. Begrensninger for fotografen
 9. Internett
 10. Appropriasjonskunst
 11. Offentlig lisens
 12. Tvister
 13. Skatt
 14. Litteratur og lenker

Hjem