14. Litteratur og lenker

Litteratur

Bainbridge, David I: Introduction to Information Technology Law; (Sixth Edition) Pearson Longman, 2008.

Bing, Jon: Ansvar for ytringer på nett, Universitetsforlaget, Oslo, 2008.

Galtung, Andreas: Fotografiloven med kommentarer; Tano, 1991.

Gisle, Jon (red.): Jusleksikon; Kunnskapsforlaget, 2005.

Grimstad, Carl-Erik: Privatlivets ufred: Når ord og bilder krenker; IJ-forlaget, 2008.

Graasvold, Hans Marius og Vegard Hagen: Pekeransvaret; CompLex nr. 10; 2002.

Graasvold, Hans Marius: Høyesterettsavgjørelse i Napster.no – var gjerdet lavere på den andre siden? Lov&Data, ss. 10-12, 2005 (82).

Hannemyr et al: Digitale medier, Universitetsforlaget 2015.

Holmøyvik, Eirik: Verkshøgdevurderinga for fotografi; i: Johan Giertsen & Hans Fredrik Marthinussen (red.): Festskrift til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i anledning 25 års jubileet; Det Juridiske Fakultets Skriftserie Nr. 108; ss. 96-108, 2005.

Jongers, Maria: Retten til eget bilde: En redegjørelse, vurdering og sammenligning av den avbildedes rettsvern etter åndsverkloven § 45c, straffeloven § 390 og personopplysningsloven; Complex nr. 5; 2006.

Jordahl, Theo: Fotorett i mediene; Juristforbundets forlag; 1996.

Knoph, Ragnar: Åndsretten: Nationaltrykkeriet; 1936.

Liestøl et al: Sammensatte tekster, Cappelen Damm 2009.

Mæland, Henry John: Retten til eget bilde og fotografilovens § 15; Lov og Rett, ss. 195-224; 1985.

Rognstad, Ole-Andreas: Avtalelisenser; XI Nordiske Opphavrettssymposium, Helsingfors, 14 juni 2003.

Rognstad, Ole-Andreas: Opphavsrettslig ansvar for linker på Internett. Noen betraktninger i lys av norsk Høyesteretts dom i Napster.no-saken; Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, ss. 344-370, 2005 (4:74).

Rognstad, Ole-Andreas: Opphavsrett, Universitetsforlaget 2009.

Sandoval, Greg: Newspapers want search engines to pay, [2006-04-18], oppdatert: 2006-01-31, CNET News.com, 2006.

Tande, Knut Martin: Lenker til andres materiale på WWW som selvstendige krenkelser av åndsverkloven § 2, åndsverkloven § 43 eller mfl. § 1; Dr.gradsavhandling, UiB, 2005.

Torgnesskar, Per Olav (red.): Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum; Norsk Kulturråd, 2012.

Torvund, Olav: Opphavsrett for begynnere, Universitetsforlaget 2013.

Torvund, Olav: Enerett til lenking – en keiser uten klær? Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, ss. 417-443, 2008 (5:77).

Wagle, Anders Mediaas og Magnus Ødegaard jr: Opphavsrett i en digital verden; Cappelen akademisk; 1997.

https://sites.google.com/site/digitalfotohib/fagstoff/hva-sier-aandsverkloven-om-fotografi

Nyttige lenker

Verktøy, design

Vederlagsorganisasjoner

Klarering av rettighet og betaling for bruk av ulike verk gjøres som regel gjennom ulike vederlagsorganisasjoner (collecting societies). Disse representerer de ulike partene med interesser i et verk. De jeg kjenner til er listet opp nedenfor. Vederlagsbyråene har i sin tur organisasjoner for rettighetshavere og utøvere som medlemmer. De viktigste av disse er også tatt med i oversikten, som underpunkter under de ulike byråene.

Vær klar over at for å benytte innpilt musikk må man klarere bruken både i forhold til de utøvende musikerene som fremfører verket, og til de komponister/tekstforfattere som innehar opphavsretten. Gramo forvalter rettighetene til musikerene, mens Tono forvalter rettighetene til komponister og tekstforfattere.

Prislister, -guider og kalkulatorer