Lommejuss omkring digitale medier

av Gisle Hannemyr

Innhold

 1. Introduksjon
 2. Grunnprinsippene
 3. Ervervelse av opphavsrett
 4. Overdragelse av opphavsrett
 5. Fotografiske verk og fotografiske bilder
 6. Avgrensninger i opphavsretten
 7. Begrensninger for fotografen
 8. Internett
 9. Appropriasjonskunst
 10. Creative Commons
 11. Tvister
 12. Skatt
 13. Litteratur og lenkefarm

13. Litteratur og lenkefarm

Litteratur

Bainbridge, David I: Introduction to Information Technology Law; (Sixth Edition) Pearson Longman, 2008.

Bing, Jon: Ansvar for ytringer på nett, Universitetsforlaget, Oslo, 2008.

Galtung, Andreas: Fotografiloven med kommentarer; Tano, 1991.

Gisle, Jon (red.): Jusleksikon; Kunnskapsforlaget, 2005.

Grimstad, Carl-Erik: Privatlivets ufred: Når ord og bilder krenker; IJ-forlaget, 2008.

Graasvold, Hans Marius og Vegard Hagen: Pekeransvaret; CompLex nr. 10; 2002.

Graasvold, Hans Marius: Høyesterettsavgjørelse i Napster.no – var gjerdet lavere på den andre siden? Lov&Data, ss. 10-12, 2005 (82).

Haugstad, Tormod: Google bryter opphavsrettregler, Dagens Medier, s. 5., nr. 3, 24. feb. 2006.

Holmøyvik, Eirik: Verkshøgdevurderinga for fotografi; i: Johan Giertsen & Hans Fredrik Marthinussen (red.): Festskrift til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i anledning 25 års jubileet; Det Juridiske Fakultets Skriftserie Nr. 108; ss. 96-108, 2005.

Jongers, Maria: Retten til eget bilde: En redegjørelse, vurdering og sammenligning av den avbildedes rettsvern etter åndsverkloven § 45c, straffeloven § 390 og personopplysningsloven; Complex nr. 5; 2006.

Jordahl, Theo: Fotorett i mediene; Juristforbundets forlag; 1996.

Knoph, Ragnar: Åndsretten: Nationaltrykkeriet; 1936.

Mey, Inger Elise: Et uskyldig pek – eller tyveri; Tono; udatert.

Mey, Inger Elise: Sitatbruk og sampling i digitale medium; Tono; udatert.

Mey, Inger Elise: TONO i et digitalt landskap; Tono; udatert.

Mæland, Henry John: Retten til eget bilde og fotografilovens § 15; Lov og Rett, ss. 195-224; 1985.

Rognstad, Ole-Andreas: Avtalelisenser; XI Nordiske Opphavrettssymposium, Helsingfors, 14 juni 2003.

Rognstad, Ole-Andreas: Opphavsrettslig ansvar for linker på Internett. Noen betraktninger i lys av norsk Høyesteretts dom i Napster.no-saken; Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, ss. 344-370, 2005 (4:74).

Rognstad, Ole-Andreas med Birger Stuevold Lassen: Opphavsrett: Universitetsforlaget; 2009.

Sandoval, Greg: Newspapers want search engines to pay, [2006-04-18], oppdatert: 2006-01-31, CNET News.com, 2006.

Tande, Knut Martin: Lenker til andres materiale på WWW som selvstendige krenkelser av åvl. § 2, åvl. § 43 eller mfl. § 1; Dr.gradsavhandling, UiB, 2005.

Torgnesskar, Per Olav (red.): Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum; Norsk Kulturråd, 2012.

Torvund, Olav: Enerett til lenking – en keiser uten klær? Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, ss. 417-443, 2008 (5:77).

Wagle, Anders Mediaas og Magnus Ødegaard jr: Opphavsrett i en digital verden; Cappelen akademisk; 1997.

Nyttige lenker

Verktøy, design

Vederlagsorganisasjoner

Klarering av rettighet og betaling for bruk av ulike verk gjøres som regel gjennom ulike vederlagsorganisasjoner (collecting societies). Disse representerer de ulike partene med interesser i et verk. De jeg kjenner til er listet opp nedenfor. Vederlagsbyråene har i sin tur organisasjoner for rettighetshavere og utøvere som medlemmer. De viktigste av disse er også tatt med i oversikten, som underpunkter under de ulike byråene.

Vær klar over at for å benytte innpilt musikk må man klarere bruken både i forhold til de utøvende musikerene som fremfører verket, og til de komponister/tekstforfattere som innehar opphavsretten. Gramo forvalter rettighetene til musikerene, mens Tono forvalter rettighetene til komponister og tekstforfattere.

Prislister og kalkulatorer


Copyright © 2016 Gisle Hannemyr
Navngiving: Symbolet «No Photography» i kapittel 7 er designet av Professor Ravi Poovaiah, IDC, IIT Bombay, og benyttet med hjemmel i fribrukslisens. Deler av kapittel 4 (om opphavsrettens overgang) er basert på en tekst av Hans Marius Graasvold, opprinnelig publisert som Appendiks A i rapporten Digital rettighetsklarering, og brukt her med tillatelse. Videre takk til Graasvold og Olav Torvund for konstruktive innspill om hyperlenker og pekeransvar i kapittel 8. De feil som måtte være igjen, er mine egne.