Lommejuss omkring digitale medier

av Gisle Hannemyr

Innhold

 1. Introduksjon
 2. Grunnprinsippene
 3. Ervervelse av opphavsrett
 4. Overdragelse av opphavsrett
 5. Fotografiske verk og fotografiske bilder
 6. Avgrensninger i opphavsretten
 7. Begrensninger for fotografen
 8. Internett
 9. Appropriasjonskunst
 10. Creative Commons
 11. Tvister
 12. Skatt
 13. Litteratur og lenkefarm

10. Creative Commons

Creative Commons (CC) er en internasjonal organisasjon grunnlagt i USA i 2001 med det mål å fremme en delingskultur der skapende mennesker lett kan finne fram til hverandre og til hverandres verk og derigjennom spre og gjenbruke verkene. Motivasjonen bak organisasjonen er blant annet å gjøre et kulturellt mangfold fritt, funksjonellt og levedyktig.

I dag er Creative Commons et internasjonalt nettverk som tilbyr lisenser tilpasset nasjonal lovgiving, språk og kultur for bruk på Internett og andre steder der det er behov for fleksible lisenser.

Tanken bak Creative Commons er å skape et fleksibelt rammeverk som gjør det mulig for den som skaper et verk å dele (helt eller delvis) sin enerett til verket. Til hjelp for dette har organisasjonen utviklet et knippe lisenser som regulerer tilgjengeliggjøring, bruk og gjenbruk av åndsverk.

Med en Creative Commons-lisens kan skaperen gi brukere en rekke rettigheter til å bruke verket uten at det må inngås individuelle avtaler med den eller de som har skapt verket. Opphaveren kan ved hjelp av Creative Commons-lisenser tydeligere forbeholde seg visse rettigheter, for eksempel rettigheter til kommersiell bruk, mens ikke-kommersielle brukere kan bruke verket til å skape nye, avledede verk.

Dette gjennomføres rent praktisk gjennom et enkelt system av lisenser. Opphaveren velger hvilke rettigheter hun eller han vil beholde, og hvilke rettigheter som overgis brukeren.

Du kan lære mer om Creative Commons, hvordan du kan finne verk som er tilgjengelig med Creative Commons-lisens, og hvordan du eventuellt kan ta i bruk Creative Commons-lisensene for dine egne verk på nettstedet www.creativecommons.no.


Copyright © 2016 Gisle Hannemyr
Navngiving: Symbolet «No Photography» i kapittel 7 er designet av Professor Ravi Poovaiah, IDC, IIT Bombay, og benyttet med hjemmel i fribrukslisens. Deler av kapittel 4 (om opphavsrettens overgang) er basert på en tekst av Hans Marius Graasvold, opprinnelig publisert som Appendiks A i rapporten Digital rettighetsklarering, og brukt her med tillatelse. Videre takk til Graasvold og Olav Torvund for konstruktive innspill om hyperlenker og pekeransvar i kapittel 8. De feil som måtte være igjen, er mine egne.