Logo

Archive

Beware of GoodleAdz

goodleadz_80.png

A new money-making opportunity named GoodleAdz is making the rounds on various online forums. It is a a fraud, and you should not put any of your hard earned money into it.

In my opinion, the scheme is yet another Ponzi scheme.


Endringer i åndsverkloven ut på høring

law_80.png
Regjeringens forslag til endringer i åndsverkloven med sikte på å begrense ulovlig fildeling innholder blant annet et forslag om å tillate private aktører å overvåke Internett-trafikk og å registere persondata. Videre innholder det et forslag som muliggjør å pålegge ISPer å vlokkere fildelingsnettsteder.

Medioti i Dag og Tid

hugochavez_80.png

[Dette innlegget er opprinnelig sendt Dag og Tid som en kommentar til et oppslag publisert der. Dag og Tid har nektet å ta inn innlegget, og derfor offentliggjøres det som et gjesteinnlegg her. — Gisle H.]

Under overskrifta "Den paradoksale profittøren" lanserer Dag og Tid en halsbrekkende teori der det insinueres at Hugo Chavez har startet krigen i Libya for å få opp oljeprisen.


Slik brukes datalagringsdirektivet

censor01_80.png

I Polen og Nederland er data lagret med hjemmel i Datalagringsdirekivet allerede blitt brukt til blant annet å spore journalisters kilder.

Det framgår også at i løpet av ett enkelt år ba Polsk politi og etterretningstjeneste om trafikkdata en million ganger (27 ganger per 1000 innbyggere). Tilsvarende tall for Nederland er tre millioner anmodninger pr. år (180 ganger per 1000 innbyggere).


Google algorithm change to penalise scrapers

google_80.png

There are some parasite websites whose “content” are entirely made up of material scraped from other sites. This is, of course illegal copyright infringement. But unless you have unlimited time and resources, it is almost impossible to do anything about it. Scraper sites are typically created to generate revenue by advertising. They can be highly profitable because the owner does not spend any resources creating content.