[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [opp] [forrige] [neste]

DEMOKRATI OG DOKUMENTFORMATER

av Gisle Hannemyr
I Computerworld den 10. desember 2004 har bladets journalist Nikolaos
Farmakis en artikkel (Microsoft er neppe en trussel mot demokratiet),
der han slår fast at «alle tekstbehandlingsprogrammer lett leser
Word-dokumenter».

Dette er feil. Det finnes mange tekstbehandlingssystemer som har
problemer med å tolke i alle fall noen av de mange ulike Microsoft
Word-formatene.  Et av dem er Microsoft Word. Dersom du forsøker å få
den siste utgaven av Microsoft Word til å åpne et Word-dokument som
har noen år på baken, så kan du risikere at dokumentet ikke lar seg
åpne.

At dokumentet ikke lar seg åpne er imidlertid det minste problemet. 
Brukeren vil da nemlig oppdage at noe er galt, og kan som regel med
litt innsats skaffe seg informasjonen på annet vis.

Verre er det med såkalt «delvis» eller «tilsynelatende»
kompatibilitet. Jeg har jobbet en del med konvertering mellom ulike
dokumentformater, og har sett mange eksempler på at fotnoter,
endenoter, annoteringer, alternativer, tabeller, krysshenvisninger,
makroer, medie-objekter, masterdokumenter og stilark forsvinner
sporløst eller maltrakteres dersom man åpner et Microsoft
Word-dokument i en eller annen tredjeparts tekstbehandler.  Jeg har
også sett eksempler på at tekst som er slettet fra dokumentet
plutselig blir synlig igjen, eller at tekst bytter plass. Dette kan i
verste fall innebære at viktige informasjon går tapt, eller at
meningsinnhold forskyves, uten at brukeren oppdager at noe er
galt. Skal man være helt sikker på å få gjengitt innholdet i et
Word-dokument slik som forfatteren ønsket at det skulle framtre, så
bør man nok sørge for å ha en «ekte» Microsoft Word installert på
maskinen.

Den uproblematiske flyttbarheten av Word-dokumenter som hr. Farmakis
har observert er dessverre bare gyldig så lenge det er snakk om enkle
Word-dokumenter, dvs. dokumenter som stort sett består av såkalt
«flat» tekst. Dersom det er store sprang mellom versjonene, eller
dersom noen har tatt i bruk noen av de mer avanserte mulighetene i den
jungel av funksjonalitet som Word kan by på - så fordamper
flyttbarheten som dugg for solen.

Men dersom det bare er snakk om enkel, flat tekst - så er det neppe
noen grunn til å pakke den inn ved hjelp av en tung og kostbar
tekstbehandler? Da duger teksten alene, delt inn i avsnitt med innrykk
eller med blanke linjer - akkurat slik har jeg skrevet dette e-brevet.

Les mer:


Creative Commons License Først publisert i: ComputerWorld, Oslo, 28. desember 2004.
Copyright © 2004 Gisle Hannemyr. Noen rettigheter reservert.
Dette verk gjøres tilgjengelig under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.

[Engelsk innholdsfortegnelse] [Norsk innholdsfortegnelse]
[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [Opp] [forrige] [neste]