[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [opp] [forrige]

 

Referanseliste

CEDI (2007) Notat om omkostninger ved valg af åbne dokumentstandarder, 9. maj 2007, notat.

ECON (2007) ODF og/eller Open XML som obligatorisk standard i offentlig sektor, august 2007, ECON-rapport nr. 2007-079.

Kalhagen, Kjell Ove (2008) ECON: Reelle kostnader, 10. mars 2008, s. 4, Dagens Næringsliv

Rambøll Management (2006) Estimering af omkostninger ved indførelse af Office Open XML og Open Document Format i centraladministrationen, august 2007, rapport.

Rambøll Management (2007a) Økonomisk konsekvensvurdering af ODF som entydigt obligatorisk dokumentformat, april 2007, rapport.

Rambøll Management (2007b) Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor, april 2007, rapport.

Takk til

Takk til følgende personer som har kommet med hjelpsomme kommentarer og korreksjoner under veis: Geir Isene, Bjørn Lie, Håkon Wium Lie, Fredrik E. Nilsen, Kåre Presttun, Petter Reinholdtsen, Rune Nordbøe Skillingstad, Knut Yrvin og Rune Zakariassen. Dette betyr selvsagt ikke at disse nødvendigvis er enig i notatet. Alle de feil som fortsatt finnes, er mine egne.

Innholdsfortegnelse


[Engelsk innholdsfortegnelse] [Norsk innholdsfortegnelse]
[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [opp] [forrige]