[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [opp] [forrige] [neste]

Etterord

Om å analysere en elefant

av Gisle Hannemyr

Jeg er ikke økonom. Mange vil antagelig mene at det er hybris for en informatiker å gi seg ut på kritikk av en ren økonomisk analyse. Jeg ser anderledes på dette. Økonomi er for viktig til at det kan overlates til økonomene alene.

Jeg er sikker på at økonomene i ECON kan definisjonen av «nåverdi» på rams, mens jeg måtte slå den opp. Men når man leser ECONs rapport om kostnadene med innføre et bestemt dokumentformat, er det åpenbart at den er skrevet av personer som ikke har førstehånds-kjennskap til de ulike programvare-produktene som dette handler om, som later til å være totalt uvitende om hva slags arbeidsrutiner som inngår i digital dokumentutveksling, og som heller ikke forstår hvordan digitale kontordokumenter brukes i praksis.

Desverre er ikke ECON-rapporten enestående i så måte. Mye av det som publiseres av analyser og utredninger i dag, legger til grunn ett enkelt perspektiv (i dette tilfellet et økonom-perspektiv). Dette er snarere regelen enn unntaket, også innenfor mitt eget fagfelt. Resultatet har i dette tilfelle, så langt jeg kan bedømme, blitt en profesjonelt gjennomført regneøvelse. Men selv om svarene man har regnet seg fram til er korrekte i matematisk forstand, så har de ingen ting med virkeligheten å gjøre.

Skal en slik analyse ha noen verdi i forhold til det å informere samfunnsdebatten, så må den med nødvendighet utføres som et flerfaglig prosjekt der økonomer arbeider sammen med eksperter på informasjonssystemer, digitale kontordokumenter og dokumentformater.

Desverre finnes det ikke i Norge lenger noe samlet fagmiljø som er i stand til å gjennomføre slike flerfaglige analyser. Det tror jeg er en av årsakene til at vi stadig oftere blir vitne til at eksperter som er forankret i ulike faglige tradisjoner slår hverandre i hodet med motstridene fakta. Det er i og for seg ikke noe galt med ekspertisen eller de fakta hver enkelt besitter besitter, men resultatet blir altså like katastrofalt som det John Godfrey Saxe beskriver i diktet The Blind Men and the Elephant.

Når jeg nå legger hodet på blokken og kritiserer ECONs analyse av ODF vs. OOXML, så er jeg fullstendig klar over at med dette gjør det samme som det jeg kritiserer (i mitt tilfelle med de skylapper som følger av et informasjonssystem-perspektiv). Jeg håper likevel at dette notatet i det minste kan tjene som eksempel på at et annet perspektiv lett kan føre til et annet resultat. Jeg tror ingen av oss sitter med den helt riktige fasiten. Er man interessert i den, kommer man neppe utenom at det skaffes penger til en ny analyse, og da fortsrinnsvis gjennom et prosjekt som er bemannet opp slik at man kan legge en multiperspektiv-tilnærming til grunn.

Innholdsfortegnelse


Creative Commons License Copyright © 2008 Gisle Hannemyr. Noen rettigheter reservert. Dette verket er tilgjengelig under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Lisens.


[Engelsk innholdsfortegnelse] [Norsk innholdsfortegnelse]
[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [opp] [forrige] [neste]