[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [opp] [forrige] [neste]

PROFESSORALT TØV

av Gisle Hannemyr

I et intervju med Dagsavisen onsdag 13. april (Ikke monopol med kopi­sperrer) framsetter professor Jon Bing flere påstander som en høfligere mann enn meg ville karakterisert som «interessante». Jeg skal nøye meg med å kommentere to av dem.

Den første er følgende påstand: «Ønsker Skolelinux å bruke programvare må de kjøpe den, men de vil ikke kjøpe.» Med imponerende økonomi i uttrykket klarer Bing å presse inn ikke mindre enn to misforståelse inn i en setning:

  1. Bing hevder at Skolelinux vil ikke kjøpe. Dette vet Bing ingen ting om. Hadde han tatt seg bry med å undersøke saken, så hadde han fått vite at under­teg­nede på vegne av Skolelinux har rettet en henvend­else til Microsoft, der vi har spurt om få kjøpe den omtalte programvare.
  2. Bing hevder at programvaren kan kjøpes. Heller ikke dette har han tatt seg bryet med å undersøke. Førnevnte bestilling ble av Sturle Strauss Lisæth i Microsoft besvart på følgende måte (Lisæths utheving): «Vi lisensierer IKKE ut DRM til PC-plattformer basert på Linux eller andre operativsystemer.»

Den andre påstanden er: «Skulle Microsoft i framtida prøve å bruke sin markedsposisjon for å oppnå fordeler, har vi et konkurransetilsyn som tar seg av slikt. Det er konkurranse­lovgivingen som skal regulere markedet, ikke den nye åndsverksloven.»

Til Jon Bings opplysning kan jeg fortelle at det i dag finnes ni akt­ører i Norge som benytter DRM ved salg av musikk eller film over Internett. Av disse benytter eksakt ni DRM fra Microsoft.  Vi snakker altså ikke om noe framtids­scenario, men om et etablert og eksisterende monopol. Det er åpenbart for enhver som følger utviklingen på dette området at konkurranse­lovgivingen ikke makter å hamle opp med en aktør som Microsoft.

DRM-monopolet eksisterer allerede. Regjeringens forslag vil gjøre det enda vanskeligere å utfordre dette monopolet.


Først publisert i: Dagsavisen, Oslo, søndag 2005-04-17, side 16
Copyright © 2005 Gisle Hannemyr


[Engelsk innholdsfortegnelse] [Norsk innholdsfortegnelse]
[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [opp] [forrige] [neste]