[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [opp] [forrige] [neste]

FULL SEIER FOR MICROSOFT

av Gisle Hannemyr

Amerikanske myndigheters forlik med Microsoft innebærer i praksis at selskapet kan drive sin forretning som før.

Fredag første november fattet det amerikanske justisdepartement forlik med Microsoft i antitrust-saken mot selskapet.

Når en ser teksten i det forliket som dommer Colleen Kollar-Kotelly presenterte på fredag virker det utrolig at dette er resultatet av en rettsak der Microsoft faktisk ble funnet skyldig i en rekke alvorlige brudd på amerikansk konkurranselovgiving. Forliket innbærer kort og godt en full seier for Microsoft.

I praksis innebærer forliket at Microsoft - i all hovedsak - kan drive sine forretning som før. Det såkalte Microsoft-monopolet, det vil si de fordelene som Microsoft har i forhold til konkurrentene i kraft av kontrollere alle sentrale operativsystemer for PCer, nettlesere og kontrorstøttesystemer påvirkes ikke av forliket.

I antittrust-saken mot Microsoft ble det slått fast at Microsoft hadde skaffet seg disse fordelene ved å begå lovbrudd etter lovbrudd. Men forliket gjør ingen ting for å rette opp dette. Microsoft får lov til å beholde alle de fordelene selskapet har tilegnet seg på ulovlig vis. Det er som retten hadde sagt til en ransmann at det er helt greit at han beholder tyvegodset, bare han lover å oppføre seg penere i framtiden.

Desverre har vi heller ikke fått noen garanti for at Microsoft oppfører seg penere i framtiden.

Det viktigste tiltaket i forliket er at det skal etableres en teknisk komité med tre medlemmer som de neste fem år skal «passe på» at Microsoft i framtiden følger loven. Bryter Microsoft loven kan funksjonstiden endog forlenges med ytterligere to år. Dersom dette var en uavhengig komité som i tillegg hadde til rådighet sanksjoner som kunne tas i bruk ved nye lovbrudd - kunne dette ha noe for seg.

Men slik er det ikke. For det første skal Microsoft «bistå» med å peke ut komitéens medlemmer. Hva det innebærer er langt fra klart, men onde tunger har allerede ymtet frampå om at det virker som om Microsoft av dommer Colleen Kollar-Kotelly er blitt satt til å passe på seg selv. For det andre har denne komitéen ingen maktmidler til rådighet. Dessuten er det - for å si det forsiktig - meget uklart hva slags status de oppdagelser denne komitéen evt. gjør har dersom den oppdager at Microsoft fortsetter å bryte loven. Her er forliket formulert på en slik måte at det virke som det vil være nok arbeid for et par generasjoner amerikanske jurister til å krangle - slik bare amerikanske jurister kan - om hvorvidt et funn er «godtagbart som bevis» i retten. For å forhindre at det menneskelige elementet krøller til et perfekt juridisk system har man imidlertid sørget for at alle medlemmer av denne tekniske komitéen er underlagt et særlig forbud mot å vitne mot Microsoft i framtiden.

Tilsynelatende inneholder forliket et krav til Microsoft om å offentliggjøre sine propritære kommunikasjonsprotokoller. Dersom det hadde vært sant hadde det vært et viktig skritt i riktig retning. Desverre sier forliket at Microsoft kan avstå fra å offentliggjøre protokoller som vil avsløre virkemåten til systemer for digital rettighetshåndtering (DRM), antivirus- og antipirat-mekanismer, eller svekke systemer for kryptering, autentisering og lisensiering, eller eksponere tredjeparts-programvare. I praksis betyr dette at Microsoft kan sette grensen for hva de ønsker å publisere der de ønsker, rett og slett ved å bygge inn slike ting i de delene av sine protokoller de ikke ønsker skal være offentlig kjent.

Microsofts propritære utvekslingsformater, som er nøkkelen til Microsofts funksjonelle monopol på skrivebordet, berøres overhode ikke av forliket.


Creative Commons License Først publisert i: Klassekampen, 6. november 2002, s. 7.
Copyright © 2002 Gisle Hannemyr. Noen rettigheter reservert. Dette verket er tilgjengelig under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Lisens.


[Engelsk innholdsfortegnelse] [Norsk innholdsfortegnelse]
[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [Opp] [forrige] [neste]