Logo

Ruter og grensesnittdesign

Å benytte Ruters reisekort er en prøvelse.

Jeg savner virkelig 8-klipps papirbilletten. Ikke er det mulig å se på reisekortet om det er penger igjen på det. Ikke er det enkelt å betale for to personer med ett kort. Og man må være lokalkjent for å få vite hvordan man skaffer seg det (til hjelp for tilreisende: reisekort selges ikke på trikker, busser eller baner, men i kiosker fra kjedene 7-Eleven, Deli De Luca, Mix og Narvesen).

Men min irritasjon med systemet nådde et nytt høydepunkt i dag tidlig, når jeg forhåndsbetalte reisepenger på Internett og forsøkte å få disse overført til mitt reisekort på Ruters hentepunkt i Forskningsparken (Blindern).

Ruters veiledning på Internett er gjengitt i faksimile over bildene. Bildene viser brukergrensesnittet på hentepunktet.

ruter1.jpg
Mislykket forsøk på å hente reisepenger på Ruters hentepunkt i Forskningsparken.

Veilederen på Internett sier man skal legge reisekortet i «lommen på automaten», mens automaten sier det skal legges i «holderen». Som bildet viser har automaten verken noen «lomme» eller noen «holder». Om dette skyldes at den modell som er benyttet ikke er utstyrt med noe slikt, eller noen har vandalisert automaten vites ikke. Frustrerende er det uansett når man er stresset og skal rekke en avtale. Det er langt fra åpenbart hvordan denne automaten skal brukes. Hvem det nå er som har konstruert den, så er det ganske opplagt at designbegrepet «affordances» (dvs. at hvilke handlingsmuligheter man har i forhold til dingsen framgår av designet) ikke har vært inne i bildet når denne automaten ble konstruert. Å legge kortet inntil nedre del av automaten, der det er et symbol som jeg antar skal indikere radiobølger, fungerer imidlertid ikke. Automaten gir null respons på dette. LCD-skjermen avsluttes imidlertid med en tydelig kant, som fungerer greit som kortholder. Min neste innskytelse er derfor å plassere kortet på denne. Da dukker den oppmuntrende teksten «Henter billett» opp på skjermen. Åtte minutter og to mistede trikker senere står det fortsatt «Henter billett». Jeg gir opp og kjøper billett «ombord» til femti kroner (et påslag på 67 % sammenlignet med en forhåndsbetalt reise).

ruter6_406.jpg
Mitt forslag til grensesnitt på automaten.

Ytterligere utforskningen av automaten når jeg ikke skal rekke en avtale og derfor har et noe lavere stressnivå indikerer at kortet bør holdes rolig ca. en halv centimeter foran nedre del av automaten – altså der symbolet befinner seg. Å legge kortet helt inntil automaten ga som sagt ingen respons. Men ved å legge lillefingeren mellom kort og automat starter nedlastingen av reisepenger og avsluttes med en klar melding om at nedlasting var vellykket.

Jeg mener at designet av denne henteautomaten for reisepenger er svært lite robust. Dersom den «lomme» eller «holder» som omtales i bruksanvisningene mangler, så er det vanskeligere enn nødvendig å forstå hvordan automaten skal brukes. Dette kan avhjelpes med svært enkle designgrep.

For det første bør symbolet som markerer hvor reisekortet skal plasseres under henteoperasjonen ikke bare vise en abstrakt figur. En stilisert tegning som viser en hånd som plasserer kortet over det abstrakte symbolet for radiobølger vil gi en bruker langt bedre veiledning i hvordan han eller hun forventes å bruke automaten.

For det andre bør ikke hjelpeteksten på nett eller på selve automaten omtale en «lomme» eller «holder» så lenge dette kan misforstås. På denne automaten er det altså en tydelig kant rett under skjermen som fungerer utmerket som en kortholder. Teksten som beskriver hvor kortet skal plasseres under henteoperasjonen må vise til en utvetydig lokasjon, og da er det abstrakte symbolet som markerer punktet hvor radioantennen befinner seg et opplagt valg.

Til høyre vises mitt forslag til grensesnitt på Ruters henteautomat.

ruter7.png
Betaler man med autogiro virker det som hentepunktet er unødvendig.

Ruter tilbyr også en tjeneste de kaller «Automatisk påfylling av reisepenger» (se faksimile fra Ruters nettside over). Benytter man denne betalingsformen er det unødvendig å besøke et hentepunktet for å få overført reisepengene til kortet. I stedet vil «det avtalte beløpet bli fylt opp automatisk ved avlesning på en kortleser». Hvorfor dette kun kan skje dersom man betaler meg autogiro, og ikke dersom man manuelt girerer pengene til Ruter er bare nok en ting som er ganske merkelig i designet av dette billettsystemet.