[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [opp] [neste]

MICROSOFT FOR RETTEN

av Gisle Hannemyr

Den 18. mai 1998 bestemte det amerikanske justisdepartementet å stevne Microsoft for retten for brudd på den amerikanske konkurranse­lovgivningen (Sherman Act). Stevningen er på hele 53 sider, og understøttes av et helt berg med dokumenter med bakgrunns­informasjon. Det meste er lagt ut på Internett under de amerikanske justisdepartementets websider (http://www.usdoj.gov/) – slik at den som er interessert kan lett skaffe seg førstehåndskunnskap.

Det første som slår meg er at stevningen er langt mindre omfattende enn man kunne vente. Justis­departementet har etterforsket Microsoft helt siden 1991, og mange av de tvilsomme forretnings­praksiser som man under etterforskningen har gravet opp er faktisk utelatt fra stevningen. Dette gjelder for eksempel store deler av Microsofts tvilsomme lisenspraksis, og også påstanden om at Microsoft skaffer seg urettmessig konkurransefortrinn ved at avdelingen som utvikler applikasjoner bruker «dokumenterte» systemkall som andre programvareselskaper som utvikler konkurrerende applikasjoner ikke har kjennskap eller adgang til. Det virker som justisdepartementet har trimmet tiltalen ned til de områdene hvor man har svært klare bevis på at Microsoft har opptrådt uetisk og strid med amerikansk konkurransselovgiving.

Det bør understrekes at Microsoft ikke er tiltalt fordi de er store, fordi de har en dominerende posisjon i markedet eller fordi de lager gode produkter som kundene gjerne vil ha. Heller ikke i USA er det ulovlig å være store, dominerende, å selge populære produkter, eller å ha suksess. Det Microsoft er anklaget for, er at selskapet utnytter den posisjonen selskapet har til å holde potensielle konkurrenter borte fra de beste distribusjonskanalene, sabotere åpne standarder, og hindre distributører og kunder i å selv velge hva slags løsninger de vil ha. Microsoft er kort og godt anklaget for å hindre fri og lik konkurranse i sitt markedssegment. Sånt liker man ikke i et land hvor troen på markedet er statsreligion.

Syv anklagepunkter er sentrale i stevningen:

  1. Dumping/kryssubsidiering. Microsoft gir bort nettleseren gratis «for å kutte oksygentilførselen til Netscape» (som det heter i et internt memo fra Paul Maritz, Vice President i Microsoft).
  2. Microsoft forlanger, for at en PC-leverandør skal ha lov til å selge Windows 95, at disse også leverer Microsofts nettleser på hver eneste PC de selger.
  3. Microsoft forsetter denne praksisen på Windows 98. I tillegg er Windows 98 konstruert slik at nettleseren og filsystemleseren henger i hop. Dette er tydeligvis gjort for å gjøre det vanskeligere for brukerene å fjerne nettleseren.
  4. Microsoft forbyr PC-leverandørene å endre oppstart-bildet når maskinen slås på. Microsoft insisterer på at oppstart-bildet bare viser ikoner for Microsoft-produkter. Dermed er PC-leverandørene forhindret fra å sette sammen integrerte løsninger etter egne og kundens ønsker.
  5. Microsoft har inngått ulovlige avtaler med alle de største Internett-tilbyderene i USA, hvor Microsoft har betalt disse store summer for at disse kun skal ha Microsofts nettleser i sine oppstartspakker, og for at de på sine websider skal unnlate å opplyse om at det finnes andre nettlesere.
  6. Microsoft har tilbudt Internettjenestetilbydere og innholdsleverandører penger eller andre ytelser for at disse skal ta i bruk Microsoft-spesifikke utvidelser til standardene når de presenterer sitt innhold. Ved å få populære nettsteder til å bruke slike Microsoft-spesifikke utvidelser oppnår Microsoft at konkurrenter som baserer sitt produkt på åpne Internettstandarder framstår som mindreverdige.
  7. Microsoft har inngått ulovlige avtaler med innholdsleverandører, hvor innholdsleverandøren, i bytte mot reklameplass på Microsofts «aktive skrivebord» forplikter seg til verken å bruke, reklamere for eller distribuere nettlesere fra konkurrentene.

Bakgrunnsdokumentasjonen er spennende lesning. Av den framgår det at Bill Gates, ikke bare er en meget rik mann, han er også en meget redd mann. Og det han er redd for er Internett. I internt memo etter memo bretter Bill Gates og hans kumpaner ut sin frykt for at Internett skal lykkes i å etablere en plattform der åpne standarder kan overleve og trives. Og det Bill Gates har forstått, er at dersom konkurrerende produkter (som Netscapes Navigator) eller åpne standarder virkelig får fotfeste som plattform for utvikling av edb-anvendelser, så vil det strukturelle overtak som Microsoft i dag har som leverandører av standarder for interoperabilitet forsvinne som dugg for solen.

Derfor er det viktig for Microsoft å dytte produkter ut i markedet som aktivt saboterer åpne standarder som HTML og Java, og derfor er det viktig for selskapet å gjøre det vanskeligere for brukerne å få tilgang til alternative nettlesere som forsøker å støtte åpne standarder.


Creative Commons License Først publisert i: PC World Norge, nr. 7, 1998
Copyright © 1998 Gisle Hannemyr. Noen rettigheter reservert.
Dette verk gjøres tilgjengelig under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.

[Engelsk innholdsfortegnelse] [Norsk innholdsfortegnelse]
[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [opp] [neste]