Diverse

Her samler jeg diverse websider som ikke passer inn noe annet sted på nettstedet.

Disse sidene er på norsk. Er du på jakt etter flere diverse-sider kan du kanskje ta en titt på hva som finnes på engelsk.

SKVIP

SKVIP
Stiftelsen for Kritikkløst og Villedende om It i Pressen (SKVIP) ser som sin fremste oppgave å påskjønne reportasjer og ulike medieutspill som beretter om utviklingen innenfor datateknikk og informasjonsteknologi på en slik måte at det verken for fagfolk eller legfolk er mulig å fatte hva det egentlig dreier seg om. For å utøve sin oppgave er imidlertid avhengig av tips fra publikum. Nøl ikke dersom du kommer over en godbit på papir eller nett!

Kalkulatorer

Importkalkulator
Ved import av fotoutstyr og elektronikk fra utenlandske nettbutikker kommer det til 25 % mva på prisen du har betalt pluss frakten dersom prisen er høyere enn NOK 200. Samtidig kommer det på et gebyr fra speditøren for behandling og forskuttering av mva. Denne kalkulatoren kan beregne hva du skal betale i mva., og hva sluttsummen vil bli.
Påskeberegning
Kirkemøtet i Nikea i år 325 bestemte at påskemorgen skulle feires første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Dette er den definisjonen av tidspunktet for påske man finner i de fleste oppslagsverk - men den stemmer ikke alltid. På denne websiden beregnes påskens merkedager fra år 326 til og med år 4099.