[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [opp] [forrige] [neste]

ØNSKET: INFORMASJONSARKITEKT

Har norske bedrifters nettsteder begrenset nytteverdi for brukerne fordi det er feil folk som lager dem?

av Gisle Hannemyr

I dag eksisterer det knapt en virksomhet uten at den har sitt et eget nettsted. Men etter å ha studert tusenvis av websider både i «embets medfør» (som medlem i juryen for webbransjens egen pris, Gulltaggen), og som konsument på jakt etter produkter eller selskapsinformasjon, lurer jeg i på hva slags tanker det er som ligger bak mange av de mange påkostede nettstedene som norske bedrifter presenterer seg gjennom.

Det er ikke det at nettstedene er stygge, eller at de mangler funksjonalitet og innhold. Snarere tvert i mot! Men for meg framstår de med svært begrenset nytteverdi. Ofte er det bortkastet tid å besøke en virksomhets hjemmeside: Jeg finner rett og slett ikke det jeg søker.

Min bruk av web er enkel, og også rimelig typisk (her støtter jeg meg på empiriske undersøkelser av forbrukeradferd på web): Den vanligste årsaken til at jeg oppsøker en bedrifts nettsted er fordi jeg ønsker å få kontakt med selskapet. Jeg er altså på jakt etter slike ting som epost-adresse, samt fax- og telefonnummer. Dernest søker jeg produktinformasjon: priser, leveringsbetingelser, spesifikasjoner. Og det hender også at jeg oppsøker jeg bedrifters websider for å finne bakgrunnsopplysninger om selskapet: Størrelse, eierforhold, partnerskap, historie.

Det er imidlertid sjelden at man finner alt dette på en bedrifts nettsted. Bare litt over halvparten av norske bedrifter ser ut til å legge ut kontaktinformasjon. Og forbausende ofte forteller websidene til rene handelsbedrifter lite eller ingenting om de produktene virksomheten selger. Større bedrifter er flinke til å oppgi bakgrunnsinformasjon (som regel under en knapp merket «investor relations»), mens tilsvarende data ser ut til å mangle helt hos de mindre virksomhetene.

Noen websteder inneholder mye av denne informasjonen, men nytteverdien er likevel begrenset fordi nettstedet er såpass uoversiktlig at man rett og slett farer vill.

I dag er det i første rekke grafiske designere og programmerere som i fellesskap bygger nettstedene. Gjerne ut fra spesifikasjoner gitt av virksomhetens daglige leder eller informasjonssjef.

Hva er årsaken til at nytteverdien for forbrukere er såpass begrenset for mange av de nettsteder som norske bedrifter holder seg med? Jeg tror problemet har sin rot i selve utviklingsprosessen. I dag bygges nettsteder som oftest av team bestående av grafiske designere og programmere. Gjerne basert på spesifikasjoner fra virksomhetens daglige leder eller informasjonssjef.

En grafisk designer kan ivareta det estetiske ved utforming av websidene. En programmerer kan likeledes sørge for at det tekniske og ingeniørmessige blir gjort ordentlig. Men ingen av dem har en bakgrunn som tilsier at de er i stand til å velge ut, redigere og strukturere informasjon på en slik måte at nettstedet framstår som oversiktlig og lett å finne fram i.

Sant å si er det ingen som har en slik bakgrunn. For 6-7 år siden hadde de færreste hørt om nettsteder, hypertekst og World Wide Web. Følgelig er praktisk talt alle som jobber med utforming av nettsteder i dag er selvlærte. I mangel av noe bedre er det i dag programmerere og grafiske designere som lager nettsteder. Men disse bør snares erstattes av en ny yrkesgruppe, nemlig informasjonsarkitekter.

Jeg tenker meg at en informasjonarkitekt skal ivareta følgende oppgaver:

Norske virksomheter legger i dag ned millioner i utvikling av egne nettsteder, tilsynelatende uten å tenke særlig på hvem brukerene av disse sidene er, og hvordan sidene skal gjøres nyttige og navigerbare for brukerene. Forhåpentligvis vil informasjonsarkitektene kunne bidra til dette.


Creative Commons License Først publisert i: PC World Norge, nr. 6, 1999.
Copyright © 1999 Gisle Hannemyr. Noen rettigheter reservert.
Dette verk gjøres tilgjengelig under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.

[Engelsk innholdsfortegnelse] [Norsk innholdsfortegnelse]
[tilbakemelding] [Gisle Hannemyrs hjemmeside] [opp] [forrige] [neste]