Hannemyr Nye Medier AS

Om selskapet

Hannemyr Nye Medier AS ble etablert i 1996 av Gisle Hannemyr for å bidra til utviklingen av nye medier og digitale tjenester.

Hannemyr har blant annet arbeidet som forsker ved Norsk Regnsesentral, og universitetene i Tromsø og Oslo. Han er grunnlegger av flere vellykkede IKT-selskaper. Hannemyr opptrer regelmessig i teknologi-kommentator mediene. Han er forfatter og medforfatter av flere bøker om teknologi. Han har særlig interesse for ting som angår bruk og design av Internett-baserte tjenester. For øyeblikket arbeider han som foreleser og forsker ved Institutt for Informatikk ved Universitet i Oslo, der han har stilling som universitetslektor.

Tjenester

Gisle Hannemyr tilbyr gjennom Hannemyr Nye Medier AS tjenester tilpasset ulike nivåer i organisasjonen, fra teknologi­oppdatering av toppledelsen til teknisk bistand ved design av spesifikke operative tjenester.

I tillegg til rene konsulent- og designtjenester er Hannemyr tilgjengelig for kurs, foredrag, paneler og ideverksteder. Disse kan tilpasses alt fra interne arbeidsgrupper til større forsamlinger.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om hva slags tjenester din bedrift har behov for.

  Hannemyr Nye Medier AS
Hegermannsgate 13c
N-0478 Oslo
Norway
Onr.: 977 060 907
Telefon: 90 55 36 59
Epost: gisle@hannemyr.no
PGP: Diffie-Hellman/DSS