avatar

Free themes may pose a hazard for bloggers

The most common keyword for searching themes for WordPress is “Free WordPress Themes”. This will land you thousands of results. The Internet is great, isn't it?

As it turns out, those free themes may come at considerable cost. Siobhan M. of the WPMU blog did a comprehensive analysis of some sites that showed up in Google search results when searching for free themes. The result is rather disturbing: 9 out of the 10 top websites had Trojans or hidden code in the themes you downloaded from them. Source: Why you should never search for free wordpress themes. He writes:

I don't advise uploading themes from random websites directly onto your server – you never know what you could catch! There are some nasty diseases out there …

The only site that appeared to be safe was the Official WordPress Themes Repository.

If you want to subscribe to this thread and get an email every time the thread is updated, you need to register. Registration is free and carry no obligations.

3 responses:

avatar
Spørsmål

Gjelder faren for å få trojanere og annet søppel i nedlastede themes også dersom man har antivirus scanner på PCen som scanner alt som lastes ned fra nettet eller vil dette bli oppdaget da ?

avatar
Mye skjult grums i themes

Kikket gjennom endel gratis Wordpress-temaer tidligere i år og fant skjult grums i samtlige.

Det er en nitid sak å gå gjennom og fjerne dette. Hovedsakelig består grumset av binærkodet data som du ikke finner ved normalt søk - du må altså manuelt gå gjennom hvert php-skript og funksjon for å finne alt. Det skal være en veldig bra mal dersom man skal ta seg bryet å gjøre det. Bruk den offisielle eller lag din egen mal - det er det tryggeste. Og til Petter - nei, antivirusscanneren din finner ikke dette.

avatar
Sjekker....

Da får jeg sjekke den malen jeg bruker. Har bare lastet ned EN mal etter det jeg husker og brukte en link som kom opp via Wordpress når jeg søker etter Themes. Vet ikke om det er det som menes her med "offisiell" eller om man mener det Theme som følger ed når man installerer WordPress første gangen. Skummelt dette her...dette var jeg ikke klar over.

Leave a comment.

Title (optional):

Comment:

Enter the caracters below into the Verify-field to indicate that you are not a spambot.
To avoid having to enter a verify code, register at the site and log in before posting.
CAPTCHA Image new image 2
Verify code:  (Required.)
Your name:   (Required.)
Your email:   (Will not be published.)

Notice: If you feel that you have found inappropriate content on this site, please let us know by contacting us with the with the URL of problematic page. TIA.

This page is from: http://hannemyr.com/roztr/content_show.php