Logo

Ruter og grensesnittdesign

Å benytte Ruters reisekort er en prøvelse. I dag toppet det seg, når jeg forhåndsbetalte reisepenger på Internett og forsøkte å få disse overført til mitt reisekort på Ruters hentepunkt i Forskningsparken (Blindern).

Cheating on consumer surveys

orville07.png
Users with a single face, but multiple names.
“Tony Biskup” alias “Karl Svendsen” tells you how to cheat. Should you trust him.

Facebook og personvernet

mz_bb_80.png
Det er tilsynelatende en tvist mellom Facebook og undertegnede om hvordan Facebook forvalter sine brukeres personverninnstillinger. Min påstand er kort og godt at Facebook hele tiden, og helt vanemessig, gjør små endringer i personvernet som åpner opp for mer eksponering og deling av personopplysninger. Og så må du selv gå inn og tette igjen hullene. Facebook påstår at så ikke er tilfelle. Nettstedet Journalisten.no har forsøkt å opptre som dommer i denne tvisten.

Let a hundred flowers bloom

dig_maoism_838.png
Credit: Geek and poke. Used under CC BY 3.0.
Jaron Lanier says Wikipedia is “Digital Maoism”. Is it really that nasty?