Hannemyr Nye Medier AS

Om selskapet

Hannemyr Nye Medier AS ble etablert for å bidra til utviklingen av digitale medier og tjenester.

Bak selskapet står Gisle Hannemyr, som i mer enn 20 år har arbeidet med dette fagfeltet. Blant annet har han arbeidet som forsker ved Norsk Regnsesentral, og universitetene i Tromsø og Oslo. Han er grunnlegger av flere vellykkede IKT-selskaper. Hannemyr opptrer regelmessig i mediene, blant annet med en egen spalte om bruk og liv på Internett i tidsskriftet PC World Norge,. Han er forfatter og medforfatter av flere bøker om teknologi. Hans siste bok, Hva er Internett, kom ut på Universitetsforlaget i november 2005. Han har særlig interesse for ting som angår bruk og design av Internett-baserte tjenester. For øyeblikket arbeider han som foreleser og forsker ved Institutt for Informatikk ved Universitet i Oslo, der han har stilling som universitetslektor.

Tjenester

Gisle Hannemyr tilbyr gjennom Hannemyr Nye Medier AS tjenester tilpasset ulike nivåer i organisasjonen, fra teknologi­oppdatering av toppledelsen til teknisk bistand ved design av spesifikke operative tjenester.

I tillegg til rene konsulent- og designtjenester er Hannemyr tilgjengelig for kurs, foredrag, paneler og ideverksteder. Disse kan tilpasses alt fra interne arbeidsgrupper til større forsamlinger.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om hva slags tjenester din bedrift har behov for.

Annet

Klikk på lenkene for å lese ymse materiale fra Gisle Hannemyr på henholdvis norsk og engelsk.

Hannemyr vedlikeholder dessuten fri programvare som kan lastes ned av interesserte.

  Hannemyr Nye Medier AS
Hegermannsgate 13c
N-0478 Oslo
Norway
Onr.: 977 060 907
Telefon: 90 55 36 59
Epost: gisle@hannemyr.no
PGP: Diffie-Hellman/DSS